• T. [+34] 938 849 088

    ÚLTIMA ACTUALITAT

    26.07.2016

    NOVA AUDITORIA DE SEGUIMENT UNE-EN-ISO9001:2008 I UNE-EN-ISO14001:2004

    Un any més tenim el plaer d’informar que s’ha superat favorablement l’auditoria anual realitzada el passat 12 de juliol, amb la finalitat de mantenir vigents les certificacions en matèria de qualitat i medi ambient basades amb les normatives UNE-EN-ISO9001:2008 i UNE-EN-ISO14001:2004. Podem dir, doncs, que Grup Ribé segueix avançant amb un sistema de treball basat amb la millora contínua i amb la satisfacció dels seus clients, i tenint en compte en les seves activitats una correcta gestió mediambiental.

    //