• T. [+34] 938 849 088
  TRANSPORT NACIONAL i INTERNACIONAL
  OFERIM EFICIÈNCIA I FIABILITAT

  TRANSPORTS RIBÉ i FILL és una empresa amb una contrastada experiència en el sector del transport de mercaderies per carretera. Més de 65 anys en el sector, avalen a TRANSPORTS RIBÉ i FILL com a una empresa professional i de confiança per les necessitats de transport de qualsevol sector.

  Som Operadors de Transports (OT 11230508-1) i oferim serveis de transport de càrrega completa o fraccionada en àmbit autonòmic, nacional i internacional. Treballem per oferir un tracte personalitzat amb una alta capacitat de reacció, flexibilitat i fiabilitat per aconseguir el millor servei i transport per a qualssevol tipus de mercaderia.

  OFERIM EFICIÈNCIA I FIABILITAT

  LA FLOTA
  FLOTA EN CONSTANT RENOVACIÓ.

  TRANSPORTS RIBÉ i FILL compta amb una completa flota de camions tauliner i semitauliner pel servei de transport nacional i internacional de mercaderies. Lluitem dia a dia per poder mantenir una flota de qualitat, transmetent una bona imatge en les prestacions dels nostres serveis, i renovant els vehicles constantment, tenint sempre present en noves adquisicions, la preservació del medi ambient i optant per vehicles amb motors reglats per la normativa europea Euro V. Els professionals del nostre equip, participen activament en mantenir sempre la flota en un òptim estat.

  En la prestació dels nostres serveis oferim:

  • Recollida de mercaderies a qualsevol punt dins l'àmbit de treball.
  • Càrrega i servei seguint les indicacions dels nostres clients.
  • Puntualitat tant en recollides com en descàrregues.
  • Bona imatge i bon estat de conservació dels nostres vehicles.
  • Professionalitat i eficiència del nostre personal, tant en la prestació del servei com en tasques de càrregues i descàrregues (formació).

  Especialistes en...

  Oferim als nostres clients un transport eficient en diferents tipus de mercaderies:

  • TRANSPORT GENERAL
   DE MERCADERIES
   Som Operadors de Transports (OT 11230508-1) i ens dediquem al servei públic de transports de mercaderies en general.

  • TRANSPORT
   DE RESIDUS
   Inscrits pel transport de residus dels grups 1,2,3,4 i 5 amb codi de transportista T-2303.

  • TRANSPORT
   PRODUCTES ALIMENTARIS
   Estem registrats al Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris de Catalunya per l’activitat de transport de productes alimentosos sense control de temperatura (RSIPAC 40.09548/CAT i RGSEAA 40.33222/GE), i com a distribució d’aigua mineral natural (RSIPAC nº27.04327/CAT).

  • TRANSPORT
   ALIMENTACIÓ ANIMAL
   Inscrits en el Registre del sector de l’alimentació animal i de l’àmbit dels subproductes animals i productes derivats no destinats al consum humà (SANDACH). Nº de registre ESP17701591.

  Certificats

  La Direcció de TRANSPORTS RIBÉ i FILL, convençuda de la importància d’una correcta gestió basada en la qualitat i en el respecte al medi ambient, va optar per implementar un Sistema Integrat de Gestió de la Qualitat i de Gestió Mediambiental, basat en les normatives UNE-EN-ISO 9001 i UNE-EN-ISO 14001, oferint així un servei amb les màximes garanties, i tenint en compte la incidència de les nostres activitats en el medi ambient.

  //